MEGA DRIVE
ベアナックル2
1992 セガ
 
MAIN PLANNING
CAOMIX
 
- PLANNING -
TALK UCHIMURA(SHOUT!OW)
AYANO KOSHIRO(ANCIENT)
MIKITO ICHIKAWA(MNM)
 
- SYSTEM DESIGN -
TALK UCHIMURA(SHOUT!OW)
 
- MAIN PROGRAM -
AKITOSHI KAWANO(SHOUT!OW)
 
- MAIN ENEMY PROGRAM -
YUKIO TAKAHASHI(ANCIENT)
 
- ENEMY AND DEMO PROGRAM -
TATSUYA SATO(HIC)
OJINNI(HIC)
NORITAKA YAKITA(HIC)
 
- MUSIC COMPOSITION -
YUZO KOSHIRO
MOTOHIRO KAWASHIMA
 
- SOUND EFFECT -
YUZO KOSHIRO
 
- SOUND DRIVER -
TAKESHI MARUYAMA(MNM)
 
- PROJECT MANAGEMENT -
WANTA
 
- OBJ DESIGN -
AYANO KOSHIRO(ANCIENT)
HITOSHI ARIGA
TOMOHARU SAITOH
ANYTHING
POCHI
 
- MAIN DESIGN -
AYANO KOSHIRO(ANCIENT)
 
- B.G. DESIGN -
KOJI UTSUNOMIYA(SHOUT!OW)
TSURUGI ODA(SHOUT!OW)
AKISHI IMAI(SHOUT!OW)
KOUHEI ICHIKAWA
SATOSHI NAKAI
KOICHIRO KOBAYASHI
ATSUMIYA SEISHI
AYANO KOSHIRO(ANCIENT)
 
- SPECIAL THANKS -
TEAM STREETSOF RAGE
ZOZO
TODO
Y.K.K
HASSY
KYOTEN